راه كار به كارگيري احزاب در حكومت اسلامي در امربمعروف ونهي از منكر
40 بازدید
محل نشر: همايش ستاد امربمعروف و نهي از منكر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی